Αντιμετώπιση συνεπειών μετά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων τη νύχτα

Από Ω/22:00/18-05-2022 έως 07:00/19-05-2022 το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί 157 κλήσεις στην Αττική, στην Κ. Μακεδονία και στη Θεσσαλία ως κάτωθι:

Στην Περιφέρεια Αττικής 133 κλήσεις και συγκεκριμένα:

•           11  κλήσεις για αντλήσεις υδάτων

•           94  κλήσεις για κοπές δέντρων

•           27 κλήσεις για αφαίρεση αντικειμένων

•           1 κλήση για απεγκλωβισμό 5 οχημάτων λόγω υψηλής στάθμης υδάτων.

 

Στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας 12 κλήσεις για κοπές δέντρων

 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 12 κλήσεις και συγκεκριμένα:

•           9  κλήσεις για κοπές δέντρων και

•           3 κλήσεις  για αφαίρεση αντικειμένου

 

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, κυρίως στην Αττική όπου το καιρικό φαινόμενο εκδηλώθηκε τις τελευταίες ώρες.