ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν και θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα, είναι:

1). Ανακατασκευή των υφιστάμενων WC ΑΜΕΑ στο 1ο Δημοτικό – 5ο Δημοτικό – 7ο Δημοτικό – 4ο Νηπιαγωγείο – 6ο Νηπιαγωγείο – 11ο Νηπιαγωγείο – 13ο Νηπιαγωγείο – 1ο Γυμνάσιο.

2). Δημιουργία νέων WC ΑΜΕΑ στο 4ο Δημοτικό – 6ο Δημοτικό – 8ο Δημοτικό – 3ο Νηπιαγωγείο – 3ο Γυμνάσιο.

3). Κατασκευή ραμπών πρόσβασης μέσα στα σχολικά κτίρια στο 3ο Νηπιαγωγείο και στο 3ο Γυμνάσιο.

4). Διαμόρφωση ράμπας πεζοδρομίων για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στο 7ο Δημοτικό – 3ο Νηπιαγωγείο – 4ο Νηπιαγωγείο – 11ο Νηπιαγωγείο – 13ο Νηπιαγωγείο.

5). Διαμόρφωση υπάρχοντος WC ΑΜΕΑ στο ισόγειο του κτιρίου στο 2ο Γυμνάσιο – Δημιουργία WC ΑΜΕΑ στον 1ο όροφο, στο 2ο Λύκειο.

Η κατασκευή των WC ΑΜΕΑ και των ραμπών θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΦΕΚ 18/15-1-2002/ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ & στον ΟΔΗΓΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΣΚ 2008.