Δημόσιο ΙΕΚ Περιστερίου: Ερωτηματολόγιο για νέες ειδικότητες

Το Δημόσιο ΙΕΚ Περιστερίου στο πλαίσιο της πρότασης που θα κάνει για τα νέα τμήματα ειδικοτήτων για το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2021 Β, καταγράφει τις ανάγκες απασχόλησης σε επαγγέλματα, ειδικότητες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Περιστερίου.

Το παρόν ερωτηματολόγιο https://forms.gle/acq1YwyDkuAMtscG7 αποτελεί ένα βασικό εργαλείο καταγραφής της επιθυμίας των υποψήφιων σπουδαστών, όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε νέες ειδικότητες. Κριτήριο για το ποιες ειδικότητες θα προταθούν να λειτουργήσουν στο Δημόσιο ΙΕΚ Περιστερίου τον Σεπτέμβριο του 2021 είναι η υποστήριξη σε εργαστήρια καθώς και οι ανάγκες απασχόλησης όπως αυτές αποτυπώνονται και από το παρόν ερωτηματολόγιο.