Αποζημίωση για συσκευές που χάλασαν λόγω διακοπής ρεύματος

Εκτός από την ταλαιπωρία των πολιτών που έμειναν χωρίς ρεύμα αρκετές ώρες λόγω της κακοκαιρίας Μήδεια, πολλές ηλεκτρικές συσκευές δεν λειτουργούν, λόγω της διακοπής του ρεύματος.

Σχετικά με τις ηλεκτρικές συσκευές που καταστράφηκαν από τις διακοπές ρεύματος,  υπάρχει φόρμα στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, όπου κάθε πελάτης μπορεί να αποζημιωθεί αν αποδειχθεί ότι καταστράφηκαν συσκευές κατά τη διακοπή του ρεύματος, παρέχοντας τα σχετικά έγγραφα.

Για την καταβολή της αποζημίωσης ή του χρηματικού ποσού οι πολίτες θα πρέπει:

  • να υποβάλουν έγκαιρα την παραπάνω αίτηση αποζημίωσης.
  • να θέσουν στη διάθεσή του ΔΕΔΗΕ, εφόσον τους ζητηθεί, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό που έχουν υποστεί βλάβη, για έλεγχο πριν από την επισκευή τους
  • να θέσουν στη διάθεσή του ΔΕΔΗΕ, όταν τους ζητηθεί, παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου τεκμηρίωσης της βλάβης και του κόστους επισκευής ή αντικατάστασης των συσκευών με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών (τιμολόγια κ.λπ.).
  • να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωσης αποδοχής της αποζημίωσης ή του χρηματικού ποσού που τους χορηγεί ο ΔΕΔΗΕ