Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα ψηφιακής μαστογραφίας σε γυναίκες της πόλης