Πρώτες βοήθειες σε συμπτώματα θερμοπληξίας

ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ: Στεγνό και πολύ ζεστό δέρμα. Γρήγορος παλμός,ταχύπνοια, ναυτία και ενδείξεις αποσυντονισμού

• Μεταφέρω τον πάσχοντα σε μέρος δροσερό, ευάερο (μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ανεμιστήρας) και σκιερό
• Αφαιρώ τα βαριά ρούχα για να αερίζεται το σώμα του
• Βρέχω το πρόσωπο του και γενικά το σώμα του με κρύο νερό
• Τοποθετώ ψυχρά επιθέματα στο πρόσωπο και το κεφάλι του
• Ανυψώνω τα κάτω άκρα του
• Κάνω εντριβές στα άκρα του με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω
• Aν έχει τις αισθήσεις του, υποδεικνύουμε να κάνει ντους με δροσερό νερό
• Χορηγούμε άφθονα υγρά και μικρές ποσότητες αλατιού ή φακελίσκων ALMORA
• Καλώ το 166 για την μεταφορά του σε Νοσοκομείο
• Ενημερώνω τον ιατρό εργασίας