Νέα παράταση 7 μηνών στα διπλώματα οδήγησης που λήγουν ή έληξαν

Παράταση στην ισχύ των ληγμένων διπλωμάτων οδήγησης έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Την παράταση προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Μεταφορών που προβλέπει και την παράταση των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία λήξης (στήλη 12 στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν την αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμούν μετά την έναρξη του διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της προηγούμενης άδειας.