Εθνικές εκλογές Δήμος Ιλίου

Δήμος Ιλίου
Ενσωμάτωση 100,00
Συμμετοχή
Αναγράφονται με τη σειρά:
Ποσοστό 2019
Ψήφοι 2019
Σεπτέμβριος 2015
28,94
9.799
4,39
1.485
1,36
462
0,32
107