Έκθεση ΟΟΣΑ: Το 40,9% των μισθών φόροι και εισφορές

Φόροι και εισφορές αφαιρούν το 40,9% των αποδοχών των εργαζομένων στην Ελλάδα, με τη φορολογική επιβάρυνση να βρίσκεται σε σταθερή τροχιά ανόδου από το 2015 και μετά.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στη 13η θέση φορολογικών επιβαρύνσεων ανάμεσα σε 36 χώρες-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Όταν ο λογαριασμός των επιβαρύνσεων ανάγεται σε μια οικογένεια με δύο παιδιά και εργαζόμενο τον έναν μόνο γονέα, η Ελλάδα μπαίνει στην τριάδα των πρωταθλητών. Με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ στο 26,6%, η φορολογική επιβάρυνση μιας τέτοιας οικογένειας στην Ελλάδα ανέρχεται σε 37,9%.