Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ: Διακηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Διακηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 κατόπιν της 530/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και της 391/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , για την εκμίσθωση κυλικείου Δ.Α.Κ. “ΕΥΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ” του Δήμου Αιγάλεω, με πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) το ποσό των 555,00 € μηνιαίως.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΟΡΩΝ