Η πιο σύγχρονη Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων της χώρας στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας

Εγκαινιάστηκε η νέα Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας, την πιο σύγχρονη μονάδα της χώρας. Οι χωματερές και οι όγκοι σκουπιδιών που απειλούσαν τη δημόσια υγεία, αλλοιώνοντας τη μοναδική φύση αυτού του τόπου, γίνονται πλέον παρελθόν. Ένα έργο που θα προσφέρει καθαρή, φθηνή ενέργεια, δημιουργώντας και νέες αγορές για ανακυκλώσιμα υλικά. Στην πλήρη λειτουργία του θα τροφοδοτεί με πράσινη ενέργεια που θα ισοδυναμεί με τις ανάγκες 6.000 νοικοκυριών: τη διπλάσια ενέργεια από αυτή που ουσιαστικά καταναλώνει.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί μια σημαντική επένδυση για το μέλλον της χώρας. Γιατί ταυτίζεται με την ανάπτυξη τόσο του πρωτογενούς τομέα, όσο και του τουρισμού και βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη, με φθηνότερη ενέργεια, με καθαρότερο περιβάλλον.