Τα θέματα της συνεδρίασης του Δ.Σ. Περιστερίου

Ad - Διαφήμιση

Θα συνεδριάσει το Δ.Σ. Περιστερίου την 1 – 6 – 2023 ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 17:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ad - Διαφήμιση

1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2023. (Οικονομική Επιτροπή)
2. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις επί των οδών Ελλησπόντου και
Ανδριανουπόλεως, στην 3η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
3. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από
Σοφοκλέους έως Φρ.Ρούσβελτ, στην 4η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
4. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών πυρασφαλείας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής. (Γ. Γ. του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)
5. Λήψη απόφασης για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης οχήματος της σύμβασης με την εταιρεία «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.». (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
6. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών από καταστάσεις ανείσπρακτων οφειλών ΔΕΗ (11ος/2020). (ο με εντολή Δημάρχου Δημ. Σ/λος κ. Καλαντώνης Ι.)

Ad - Διαφήμιση