Πρόσκληση – εκδήλωση – Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Δήμου Περιστερίου για τη γιορτή της γυναίκας