Χαρά Καφαντάρη: ΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ad - Διαφήμιση

Η Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χαρά Καφαντάρη καταθέτει αναφορά την επιστολή του Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Της Ελλάδος, με θέμα: ΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Με βάση την από 31.10.2022 επιστολή του Συλλόγου Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας Της Ελλάδος προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, επισημαίνεται η ανάγκη άμεσης συνάντησης τους ώστε να γνωστοποιηθούν τα επί μακρόν χρονίζοντα προβλήματα και να ενημερωθούν για την πορεία επίλυσής τους η οποία έχει δρομολογηθεί από τον ΕΦΚΑ.
Στην επιστολή παρατίθενται επιγραμματικά τα κυριότερα προς συζήτηση θέματα:
1. Λανθασμένη παρακράτηση από την κύρια σύνταξη εισφοράς υγείας υπέρ ΤΥΠΕΤ για χιλιάδες συνταξιούχους του πρώην ΤΣΠΕΤΕ οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 12/5/2016.
2. Ατελής ή μηδενικός επανυπολογισμός Νόμου 4670/2020 σε κύριες συντάξεις.
3. Μη έκδοση εκκαθαριστικών από το 2019 σε χιλιάδες περιπτώσεις κύριων συντάξεων και σε όλες τις επικουρικές από τον Ιούνιο του 2022.
4. Για όσους συνταξιοδοτήθηκαν προ του έτους 1995 δεν περιλαμβάνεται στις συντάξιμες αποδοχές τους, κατά τον επανυπολογισμό του Νόμου 4387/2016, η ΑΤΑ (Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή) η οποία μεταγενέστερα έχει ενσωματωθεί στον βασικό μισθό των εργαζομένων.
5. Πολυετής εκκρεμότητα πληρωμής αναδρομικών 450 συνταξιούχων ΕΤΕ, από το ΕΤΕΑΕΠ, λόγω χρόνου προϋπηρεσίας με επικουρική ασφάλιση η οποία έχει αναγνωρισθεί από τον ΛΕΠΕΤΕ.

Ad - Διαφήμιση

6. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή επικουρικών συντάξεων ειδικά εφόσον υπάρχει αναγνώριση χρόνου σε άλλα επικουρικά.
7. Πολυετής αναμονή αναγνώρισης χρόνου συναδέλφων οι οποίοι εργάσθηκαν μετά την συνταξιοδότηση τους.
8. Πολυετής αναμονή αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης συναδέλφων π.χ. δικηγόροι, μηχανικοί οι οποίοι εργάζονταν παράλληλα με την υπηρεσία τους στην ΕΤΕ.
9. Πολυετής καθυστέρηση από τον ΕΦΚΑ για χορήγηση ή επαναχορήγηση επιδομάτων τέκνων όταν διακόπτουν την προσωρινή εργασία τους.
10. Λανθασμένος υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ν. 3863 και 3865/2010 για τις περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι έχουν αρνητική προσωπική διαφορά.
Επισυνάπτεται η από 31.10.2022 επιστολή του Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Της Ελλάδος.
Παρακαλούμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για την απάντηση σχετικά με τις ενέργειες του Υπουργείου σας για την αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος.
Αθήνα, 22.11.2022
Η καταθέτουσα Βουλευτής
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Ad - Διαφήμιση