4ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Περιστερίου

Στο 4ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Περιστερίου, πραγματοποιούνται εργαστηριακά μαθήματα των Τομέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ (1ου & 3ου ημερήσιου ΕΠΑΛ Περιστερίου και 1ου & 2ου εσπερινού ΕΠΑΛ Περιστερίου) και Δ.ΙΕΚ. (Περιστερίου και Ακαδημίας Πλάτωνος). Λειτουργούν άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, με άριστη υλικοτεχνική υποδομή και με σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό.