Στρατιωτική παρέλαση 60 λεπτών στη Θεσσαλονίκη

Ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την απόφαση της Κυβέρνησης για τη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη (22/10/2021)

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση της Κυβέρνησης και συγκεκριμένα με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που κοινοποιήθηκε σήμερα, επισημαίνεται ότι: «είναι απαραίτητο λόγω των υφιστάμενων υγειονομικών συνθηκών στη Θεσσαλονίκη, να πραγματοποιηθεί μόνο στρατιωτική παρέλαση, η οποία να μην υπερβαίνει σε διάρκεια τα 60 λεπτά».

Η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη θα γίνει στις 27 Οκτωβρίου.