Ο Δήμος Αιγάλεω συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Ο Δήμος Αιγάλεω με αρωγό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για
δεύτερη συνεχή χρονιά παίρνει μέρος στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία, με
στόχο να καταστήσουμε την πόλη πιο ασφαλή, πιο πράσινη, πιο
συμμετοχική και πιο προσβάσιμη.

Στο πλαίσιο των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί για την Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Κινητικότητας, στην οδό Δελφών θα λειτουργήσει πιλοτικά
ποδηλατόδρομος. Σύμφωνα με απόφαση της Ποιότητας Ζωής (αριθμ.
συνεδρίασης 20/2021), από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2021, δεν
επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση στις δύο λωρίδες της οδού Δελφών.

Προκειμένου όμως να γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες, για τη
δημιουργία του ποδηλατόδρομου και στο τέλος της δράσης για την
αποκατάσταση του δρόμου, κρίνεται απαραίτητο η απαγόρευση στάσης και
στάθμευσης να ισχύσει από τις 13 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου, για το
σύνολο της ημέρας τη συγκεκριμένη περίοδο.

Το μέτρο είναι προσωρινό. Είναι βέβαιο, ότι αντιλαμβανόμαστε τη
δυσλειτουργία που θα προκληθεί στους κατοίκους, αλλά το ενδιαφέρον για
το περιβάλλον και την υγεία όλων μας αποτυπώνεται στον τρόπο που
μετακινούμαστε.