Συνεδρίαση του Δ.Σ. Περιστερίου την Πέμπτη 5 Αυγούστου

Συνεδρίαση του Δ.Σ Περιστερίου έχει προγραμματιστεί με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex” σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), την 5-8-2021  ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ και ώρα: 5:00’ μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2021. (Για το έργο με α/α Ν.30) (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)

  1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2021. (Για το έργο με α/α Ν.31) (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)
  2. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2021. (Για το έργο με α/α Ν.32) (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)
  3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2021. (Οικονομική Επιτροπή)
  4. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων εσόδων – εξόδων του B’ Τριμήνου, έτους 2021. (Οικονομική Επιτροπή)
  5. Αποδοχή αιτημάτων για κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
  6. Έγκριση ολοκλήρωσης Σταδίου Ι και έναρξη εκπόνησης Σταδίου ΙΙ της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)
  7. Επανεπιβολή χαρακτηρισμού, τμήματος του Ο.Τ. 309, επί της οδού Ραβινέ, σε χώρο Βρεφονηπιακού Σταθμού. (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)
  8. Λήψη απόφασης για την επαναλειτουργία του ανελκυστήρα επί της οδού ΦΙΛΙΚΩΝ 58 στο Δήμο Περιστερίου. (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)
  9. Συμπλήρωση της με αριθ. 67/15-7-2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Γνωμοδότηση σχετικά με πρόταση της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας για μεταβολή σχολικών μονάδων και ίδρυση Τμημάτων Ένταξης». (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
  10. Διευκρίνιση επί της υπ’ αριθ. 65/15-7-2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

Μέσω του καναλιού «ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» στο YouTube θα μεταδοθεί ζωντανά, η  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2021, ώρα 17:00.