Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Αιγάλεω και την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε ανάμεσα στο Δήμο Αιγάλεω και την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, παρουσία του Δήμαρχου Γιάννη Γκίκα, του Αντιδήμαρχου Ηλία Μάνδρου και στελεχών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διαφάνειας και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας σκοπεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και κοινωνικής συνεργασίας ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διαφάνειας και με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας.

Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει: Τη συνεργασία στο πλαίσιο παροχής φροντίδας σε άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, τη συνεργασία και την αιγίδα του Δήμου στην οργάνωση εθελοντικών δράσεων, την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε ευπαθείς ομάδες και τη διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά ζητήματα, τη συνεργασία σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοινών δράσεων και σκοπών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας και πολλά άλλα.

Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, το Νίκο Μπαλτά, τη Χαρά Σπυροπούλου και τον Ιπποκράτη Ευσταθίου.