Έναρξη εργασιών της Δ΄ και τελευταίας φάσης αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Σχιστού αποβλήτων

«Έργα ουσίας με απτά αποτελέσματα »

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Σχιστού αποβλήτων

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Αντιπεριφερειάρχης του Δυτικού Τομέα Αθηνών, κ. Α. Λεωτσάκος, παρευρέθη το Σάββατο 5 Ιουνίου στην έναρξη εργασιών της Δ΄ και τελευταίας φάσης αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Σχιστού αποβλήτων με αυξημένη ραδιενέργεια, πρόγραμμα που υλοποιείται από τον ΠΕΣΥΔΑΠ, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής ύψους 1 εκατ. €.

Στεγάνωση της 5ης λίμνης και του καναλιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Αντίστοιχα, στις 7 Ιουνίου έδωσε το παρών στις δράσεις στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», που διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής για το Περιβάλλον σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης, στο πλαίσιο μετεξέλιξής του σε ένα πρότυπο Περιβαλλοντικό Κέντρο προς όφελος των πολιτών της Δυτικής Αθήνας και όλης της Αττικής.  Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γ. Πατούλης, πραγματοποίησε την επίσημη έναρξη των έργων βιοκλιματικής ανάπλασης μήκους 1,5 χιλιομέτρου, του έργου στεγάνωσης της 5ης λίμνης και του καναλιού που διατρέχει το Πάρκο, χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο.

Πρωταρχικός στόχος της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειάρχη κ. Γ. Πατούλη είναι η δημιουργία μίας πράσινης Περιφέρειας, υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη μείωση των αποβλήτων, την αντιπλημμυρική προστασία, την αναβάθμιση κτηρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προώθηση ηλεκτροκίνησης. Μέσα από τη χάραξη μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών πολιτικών και σε συνεργασία με Δήμους και συναρμόδιους φορείς μένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο διαχείρισης του περιβάλλοντος με κεντρικό άξονα την ανακύκλωση, την ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και τις καινοτόμες τεχνολογίες.

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

ΠΕ Δυτικού Τομέα  Αθηνών