Υπογραφή Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών Ελλάδας-Χιλής

Εξ ονόματος της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Χιλής, ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια κ. Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης και η Πρέσβης της Δημοκρατίας της Χιλής στην Αθήνα κα Ximena Carolina Ares Mora, υπέγραψαν σήμερα το πρωί στην Αθήνα, Συμφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών.

« Η Συμφωνία που υπογράψαμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένων διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο δύο διαδοχικών αεροπορικών Συνόδων (ICAN), γεγονός που καταδεικνύει την θέληση των χωρών μας να συνάψουν μία πολλά υποσχόμενη και λειτουργική συνεργασία στον τομέα των αερομεταφορών» σημείωσε ο κος Υφυπουργός.

Με την υπογραφή της εξασφαλίζεται πλέον το διμερές θεσμικό πλαίσιο αερομεταφορών και σηματοδοτείται η βούληση των δύο χωρών για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων στον τομέα αυτό.

Η Συμφωνία παρέχει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της οικείας αγοράς από τους αερομεταφορείς των δύο πλευρών, μέσω ενδιάμεσων σημείων σύνδεσης και προς προορισμούς πέρα από την Ελλάδα και τη Χιλή. Παράλληλα, μέσω της δυνατότητας σύναψης εμπορικών συνεργασιών μεταξύ αεροπορικών εταιρειών των δύο πλευρών και εταιρειών τρίτων χωρών, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μελλοντική έναρξη εκτέλεσης απευθείας δρομολογίων μεταξύ σημείων της χώρας μας και της Χιλής.

Τέλος, η πρόβλεψη για εκτέλεση απεριόριστων δρομολογίων αμιγώς φορτίου μεταξύ των δύο συμβαλλομένων χωρών παρέχει αυξημένες δυνατότητες διακίνησης αγαθών, όχι μόνο μεταξύ σημείων των δύο χωρών, αλλά, μέσω αυτών, στην Παγκόσμια Αγορά. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η συνεργασία των δύο χωρών και δημιουργούνται νέες προοπτικές ανάπτυξης των διμερών εμπορικών και οικονομικών μας σχέσεων.