Διαδικτυακή εκδήλωση για την ανθεκτικότητα των αστικών δήμων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Το πρόγραμμα  LIFE UrbanProof Climate Proofing Urban Municipalities (LIFE15 CCA/CY/000086) στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών δήμων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εξοπλίζοντάς τους με ένα ισχυρό εργαλείο (UrbanProofToolKit) για την υποστήριξη της ενημερωμένης λήψης αποφάσεων στο σχεδιασμό της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Το UrbanProof ToolKit μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή κάθε αστικού δήμου της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ο Δήμος Περιστερίου σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη διαδικτυακή εκδήλωση επίδειξης του εργαλείου καθώς και στο εκπαιδευτικό σεμινάριο χρήσης του εργαλείου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021, 12.30-15.00.

Παρακαλώ βρείτε συνημμένα την πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση και το σεμινάριο είναι δωρεάν. Για την εγγραφή σας παρακαλώ χρησιμοποιείστε τον ακόλουθο σύνδεσμο :

https://lifeurbanproof.insessionevents.gr//en/Events/life-urban-proof/WebApp/Live/register

Θα ήταν χαρά μας να προωθήσετε την πρόσκληση σε όσους μπορεί να ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση ή/και το εκπαιδευτικό σεμινάριο.