Τα μισθολογικά-ασφαλιστικά προβλήματα του προσωπικού των Κοιμητηριακών Ναών

Ο σύνδεσμος Ιεροψαλτών Αττικής έστειλε ανακοίνωνση με τα μισθολογικά-ασφαλιστικά προβλήματα του προσωπικού των Κοιμητηριακών Ναών.