Σύμφωνο Συνεργασίας ΠΑΔΑ Τμήμα Νοσηλευτικής – Δήμος ΑΙΓΑΛΕΩ

Ο Δήμος Αιγάλεω προχώρησε σε Σύμφωνο Συνεργασίας με το Τμήμα Νοσηλευτικής (ερευνητικό «Εργαστήριο ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών») της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του οποίου το κοινό πλαίσιο περιγράφει μια σειρά πρωτοβουλιών που αφορούν στις υπηρεσίες παρακολούθησης και υποστήριξης ενήλικων ασθενών του Δήμου Αιγάλεω που έχουν νοσηλευθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) με οποιοδήποτε νόσημα, μετά την έξοδό τους από το Νοσοκομείο, με κυριότερους στόχους:

  • Την έγκαιρη ανίχνευση δυνητικά απειλητικών καταστάσεων για την καλή έκβαση της υγείας τους.
  • Την παραπομπή τους σε Νοσοκομείο για άμεση επανεισαγωγή για αποφυγή δυσμενούς έκβασης.
  • Τη μείωση του ποσοστού θνητότητας εκτός ΜΕΘ.
  • Την προαγωγή της ασφάλειας των ασθενών.
  • Την ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας προς όφελος των ασθενών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ – Κ.Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ

ΤΗΛ: 2105319740 – 741