Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις πιάτσες ταξί

Τις προδιαγραφές προκειμένου να μπορεί ο εκάστοτε δήμος να οριοθετήσει τις πιάτσες ταξί προβλέπει απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αναλυτικά:

1. Δεν χωροθετούνται θέσεις στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα):

  • α) Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας με καθοριζόμενο όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 50 χλμ./ώρα.
  • β) Σε οδούς με παράπλευρο δίκτυο (S.R.).
  • γ) Σε οδούς όπου λειτουργούν λεωφορειολωρίδες κυκλοφορίας Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.).

2. Η χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ γίνεται σε οδικά τμήματα, όπου επιτρέπεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων.

Η χωροθέτηση μπορεί να γίνει σε οδούς μονής ή διπλής κυκλοφορίας. Απαραίτητο εναπομείναν πλάτος ανά λωρίδα κυκλοφορίας, θα πρέπει να είναι, σε οδό μονής κυκλοφορίας το ελάχιστο στα τρία μέτρα (3,00) και σε οδό διπλής κυκλοφορίας στα τρία μέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50). Σε οδούς όπου διέρχεται λεωφορείο το ελάχιστο εναπομείναν πλάτος της οδού θα πρέπει να είναι στα τρία μέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50).

Το πλάτος της χωροθετούμενης θέσης επί οδοστρώματος ή και σε εσοχή, ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα δύο μέτρα και είκοσι εκατοστά (2,20) και το χωροθετούμενο μήκος ανά όχημα, στα πέντε μέτρα (5,00).

Οι χωροθετούμενες θέσεις στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα), προτείνεται να βρίσκονται πλησίον σημείων σημαντικής προσέλκυσης μετακινήσεων, όπως σταθμοί Μέσων Σταθερής Τροχιάς, αεροδρόμια, νοσοκομεία, εμπορικά και αθλητικά κέντρα, κεντρικά σημεία πόλης κ.λπ. Η προτεινόμενη απόσταση, της χωροθετούμενης θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ από τα σημεία προσέλκυσης, προτείνεται να είναι η μέγιστη μέχρι τετρακόσια μέτρα (400) [αποδεκτός χρόνος περπατήματος πέντε λεπτά (5)].

Συνίσταται η χωροθέτηση της θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα) να γίνεται πλησίον διαβάσεων πεζών, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση της θέσης ΤΑΧΙ από τους πεζούς. Η διάβαση πεζών θα πρέπει να προηγείται της θέσης στάθμευσης ΤΑΞΙ και να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση πέντε (5,00) έως δέκα μέτρα (10,00) τουλάχιστον.