Συνεδρίαση του Δ.Σ Περιστερίου την ΠΕΜΠΤΗ 4-3-2021 και ώρα: 5:00’ μ.μ.

Πρόσκληση για σύγκληση συνεδρίασης του Δ.Σ Περιστερίου με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex” την 4-3-2021  ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ και ώρα: 5:00’ μ.μ.

με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2021. (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2021. (Οικονομική Επιτροπή)
 3. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων εσόδων – εξόδων του Δ’ Τριμήνου, έτους 2020. (Οικονομική Επιτροπή)
 4. Έγκριση της ιδιωτικής οδού ΚΑΡΤΑΛΗ, πάροδος οδού Πελοπίδα, στο Ο.Τ. 26, στην 2η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 5. Λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη υφιστάμενης κενωθείσας θέσης περιπτέρου, επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη 95, στην 4η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 6. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 7. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή εκ του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά την δραστηριότητά τους λόγω των έκτακτων μέτρων αποτροπής της διασποράς της νόσου Covid 19 που επέβαλε η Πολιτεία, κατά το χρονικό διάστημα από 20-3-2020 έως το τέλος της πανδημίας. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αναστάσιος)
 8. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το μήνα Οκτώβριο 2020. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αναστάσιος)
 9. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου σε επιχείρηση που έχει τοποθετήσει παράνομες ενδεικτικές επιγραφές. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αναστάσιος)
 10. Καταστροφή μηδενικής αξίας εξοπλισμού άχρηστων αντικειμένων (βιβλία, παραβάν, ξύλινα έπιπλα κ.λ.π.) στα ΚΕ.ΦΙ. του Δήμου. (Αντ/χος κ. Τσαλίκης Γεώργιος)
 11. Καταστροφή μηδενικής αξίας εξοπλισμού άχρηστων αντικειμένων (κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μηχανήματα φυσικοθεραπείας κ.λ.π.) στα ΚΕ.ΦΙ. του Δήμου. (Αντ/χος κ. Τσαλίκης Γεώργιος)
 12. Συζήτηση – ενημέρωση για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων. (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μαρία)

 

                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΩΛΟΣ