Κατασκευή δύο αιθουσών για τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης στο Δήμο Περιστερίου

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή δύο αιθουσών για τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης στο Δήμο Περιστερίου. Η μία θα δημιουργηθεί στον χώρο του 4ου Δημοτικού και 44ου Νηπιαγωγείου και η δεύτερη στον χώρο του 10-21ου Νηπιαγωγείου.