Ο Δήμαρχος Γ. Κωνσταντέλλος και η Αντιδήμαρχος Δήμου Περιστερίου Μαίρη Τσιώτα στην Προεδρία Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΠΕΔΑ

Με ομόφωνη απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΑ, ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αναλαμβάνει Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΠΕΔΑ. Επίσης, με ομόφωνη απόφαση, η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Περιστερίου Μαίρη Τσιώτα θα αναλάβει τα καθήκοντα Αντιπροέδρου της συγκεκριμένης Επιτροπής της ΠΕΔΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, τόσο ο κ. Κωνσταντέλλος, όσο και η κ. Τσιώτα, έχουν πολύ βαθιά γνώση στη διαχείριση των απορριμμάτων.