Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

Νέα υποχρέωση έχουν πλέον οι ιδιοκτήτες προκειμένου να μπορούν να διαθέσουν το ακίνητο είτε προς πώληση, είτε προς ενοικίαση καθώς θα πρέπει να αναφέρεται στην αγγελία η ενεργειακή κλάση στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Κάθε ακίνητο που διαφημίζεται σε αγγελία είτε προς πώληση, είτε προς ενοικίαση από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη ή/και από ιστοσελίδα κτηματομεσιτικού γραφείου θα πρέπει πλέον να φέρει την ενεργειακή κλάση. Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα, το ενεργειακό πιστοποιητικό ήταν υποχρεωτικό κατά την μίσθωση ή την πώληση του ακινήτου και όχι κατά την διάρκεια προώθησης του.

Η παραπάνω διάταξη του ΥΠΕΝ, δεν θα ισχύει μόνο για τις αγγελίες που καταχωρούνται από το 2021, αλλά για όλες τις υφιστάμενες αγγελίες που είναι αναρτημένες και ενεργές και θα πρέπει είτε να συμπληρωθεί η ενεργειακή κλάση, είτε να κατέβουν από οποιαδήποτε ιστοσελίδα προώθησης.

Η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για ακίνητα νεότερης ηλικίας οι απαιτούμενες διαδικασίες είναι απλές και σε πολλές περιπτώσεις το ενεργειακό πιστοποιητικό που διαθέτουν είναι ήδη ενεργό.

Η πολυπλοκότητα στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και τα τυχόν υψηλά κόστη έγκειται σε ακίνητα μεγαλύτερης ηλικίας, ακίνητα που προέρχονται από κληρονομιά και οι συνιδιοκτήτες επιθυμούν την πώληση και δεν υπάρχει η ενεργή συμμετοχή όλων, καθώς και σε ακίνητα με πολυ-ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μέχρι σήμερα, οι ιδιοκτήτες των άνωθεν περιπτώσεων, διέθεταν – προωθούσαν το ακίνητο τους προς πώληση, και όταν έβρισκαν τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, τότε με μια προκαταβολή πριν το οριστικό συμβόλαιο, προέβαιναν στην τακτοποίηση τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων – τακτοποίηση αυθαίρετης δόμησης – ημιυπαίθριων καθώς και στην έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης:

Για ακίνητα μετά το 1983 (κατασκευή μετά της 14/3/1983):

·         Αντίγραφα σχεδίων οικοδομικής άδειας ή συμβολαιογραφικής πράξης (Κάτοψη ακινήτου).

·         Για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο είναι απαραίτητος ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ) ή Δήλωση και ο Κωδικός Αριθμός Ιδιοκτησίας Κτηματολογίου.

·         Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας.

·         Αντίγραφο δήλωσης νομιμοποίησης αυθαιρέτων και συνημμένο σχέδιο του μηχανικού που ανέλαβε την ρύθμιση (εάν υπάρχουν αυθαιρεσίες και έχουν τακτοποιηθεί).

·         Έντυπο τακτοποίησης ημιυπαίθριων χώρων (σε περίπτωση που υπάρχουν και έχουν τακτοποιηθεί)

·         Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)

·         Τίτλος Ιδιοκτησίας  (συμβόλαιο αγοράς, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κτλ)

·         Πρόσβαση σε λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης (επίδειξη φύλλου συντήρησης λέβητα), συστήματα ψύξης και ζεστού νερού χρήσης.

·         Μελέτη Θερμομόνωσης ή ΚΕΝΑΚ (προαιρετικά).

Για ακίνητα πριν το 1983 (κατασκευή προ της 14/3/1983):

·         Αντίγραφα σχεδίων οικοδομικής άδειας ή συμβολαιογραφικής πράξης (Κάτοψη, ακινήτου).

·         Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)

·         Αντίγραφο δήλωσης νομιμοποίησης αυθαιρέτων και συνημμένο σχέδιο του μηχανικού που ανέλαβε την ρύθμιση (εάν υπάρχουν αυθαιρεσίες και έχουν τακτοποιηθεί).

·         Έντυπο τακτοποίησης ημιυπαίθριων χώρων (σε περίπτωση που υπάρχουν και έχουν τακτοποιηθεί)

·         Για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο είναι απαραίτητος ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ) ή Δήλωση και ο Κωδικός Αριθμός Ιδιοκτησίας Κτηματολογίου.

·         Τίτλος Ιδιοκτησίας (συμβόλαιο αγοράς, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κτλ)

·         Πρόσβαση σε λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης (επίδειξη φύλλου συντήρησης λέβητα), συστήματα ψύξης και ζεστού νερού χρήσης.

Για την έκδοση του ΠΕΑ απαιτούνται επιπλέον τα ακόλουθα στοιχεία:

·         Βασικά Στοιχεία Ακινήτου

  1.  Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
  2. Αριθμός Οριζόντιας Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Β1)
  3. Επιφάνεια (τ. μ.) ακινήτου
  4. Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής

Στοιχεία Ιδιοκτητών

Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Τηλέφωνο Επικοινωνίας

  •  Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.

Τέλος, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι υποχρεωτικό να υλοποιηθούν οι συστάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου που καταγράφονται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εκτός και αν αφορά το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ΄οίκον.