Μεγάλες οι επιπτώσεις της πανδημίας σε επιχειρήσεις και οικονομία

Τις επιπτώσεις του κορονοϊού στις επιχειρήσεις και στους επιμέρους κλάδους της ελληνικής οικονομίας εξετάζει έρευνα που πραγματοποίησε η ICAP σε δείγμα 1.513 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών του δείγματος, και συγκεκριμένα οι 3 στις 4 επιχειρήσεις, διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά την περίοδο του lockdown ή ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους με βάση τον ΚΑΔ, με την πλειοψηφία αυτών να ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, στις κατασκευές, στο χονδρικό εμπόριο, στο λιανικό εμπόριο, στις υπηρεσίες και στα τρόφιμα & ποτά.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (67%) εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών της θα είναι μειωμένος το 2020 σε σχέση με το 2019, ενώ η 1 στις 4 επιχειρήσεις (25%) θα εμφανίσει αύξηση του κύκλου εργασιών της το 2020. Η μείωση που προβλέπεται να εμφανιστεί στον κύκλο εργασιών όλων των επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να είναι της τάξεως του 21% κατά μέσο όρο, με αντίστοιχες μειώσεις τόσο στα EBITDA (-21%), όσο και στην ρευστότητα (-22%).

Ο κλάδος του τουρισμού προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει την μεγαλύτερη μείωση πωλήσεων, η οποία θα είναι της τάξεως του 66% και ακολουθεί ο κλάδος της εστίασης με μείωση 38%. Από τους 22 κλάδους, οι 17 παρουσιάζουν διψήφιο ποσοστό μείωσης. Τη μικρότερη μείωση αναμένεται να παρουσιάσει ο κλάδος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (-1%) και ο κλάδος της ενέργειας και ανακύκλωσης (-4%).

Μείωση κατά 24% προβλέπουν το 2020 οι πολύ μικρού μεγέθους επιχειρήσεις που εμφανίζουν κύκλο εργασιών κάτω των 2 εκατ. ευρώ ενώ η σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα κυμαίνεται η μείωση για τις εταιρείες με κύκλο από 2 – 10 εκατ. ευρώ η οποία ανέρχεται σε -14%, καθώς και για τις εταιρείες με κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ και οι οποίες προβλέπουν ότι η μείωση του κύκλου εργασιών τους θα κυμανθεί στο -10%. Παρατηρείται ότι όσο μεγαλώνει το μέγεθος των επιχειρήσεων, μειώνεται το ποσοστό μείωσης που προβλέπουν.

Όσον αφορά το 2021, οι 5 στις 10 επιχειρήσεις (51%) εκτιμούν ότι ο κύκλος εργασιών τους θα είναι επίσης μικρότερος συγκριτικά με τον αντίστοιχο του 2019. Οι εταιρείες προβλέπουν ότι ο κύκλος εργασιών τους θα παρουσιάσει μείωση της τάξεως του 13% το 2021 σε σχέση με το 2019 και σε λίγο υψηλότερα επίπεδα θα κυμανθεί η μείωση τόσο στα EBITDA τους (-14%), όσο και στην ρευστότητά τους (-15%). Η εικόνα που εμφανίζεται είναι σαφώς βελτιωμένη για το 2021 σε σχέση με το 2020, και οι προβλέψεις των επιχειρήσεων δείχνουν μια αύξηση του κύκλου εργασιών τους της τάξεως του 10%. Όλοι οι κλάδοι θα παρουσιάσουν βελτίωση το 2021 σε σχέση με το 2020.

Σχετικά με την τηλεργασία, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, καθώς το 54,6% την θεωρεί λιγότερο αποτελεσματική σε σχέση με την εργασία στο γραφείο, ενώ το 43% δηλώνει ότι δεν θα την διατηρήσει μετά το πέρασμα της πανδημίας. Τα μεγαλύτερα ποσοστά για τη διατήρησή της εντοπίζονται στους κλάδους της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αφού 1 στις 2 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι θα την συνεχίσουν, καθώς και στον κλάδο των υπηρεσιών.

Σχετικά με το χρόνο που πιστεύουν ότι θα χρειαστεί για επιστροφή της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα στην προ COVID-19 εποχή και πάλι οι επιχειρήσεις εμφανίζονται αρκετά διστακτικές, αφού μία στις τρεις (34%) εκτιμούν ότι θα χρειαστούν 2 χρόνια για να επανέλθει η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα στα επίπεδα του 2019, με τον τουρισμό να παρουσιάζεται ως ο πιο απαισιόδοξος κλάδος, καθώς 6 στις 10 επιχειρήσεις εκτιμούν ότι θα χρειαστεί από 18 μήνες και πάνω για να επιστρέψει η χώρα στα επίπεδα προ πανδημίας. Την ίδια σχεδόν απαισιοδοξία για τη χώρα εκδηλώνουν όμως και οι επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις τους για τον κύκλο εργασιών της εταιρείας τους, που είναι περισσότερο αισιόδοξες.

Τέλος, ιδιαίτερα αρνητική είναι η ψυχολογία στις επιχειρήσεις της χώρας, καθώς η πλειοψηφία αυτών και συγκεκριμένα τα 2/3 αυτών (67%) θεωρούν ότι οι συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία θα είναι ίδιες και μεγαλύτερες των συνεπειών της κρίσης της περιόδου 2009-2013, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών (οι 8 στις 10 επιχειρήσεις) να θεωρούν ότι οι συνέπειες θα είναι μεγαλύτερες. Μόνον 1 στις 4 εταιρείες θεωρούν ότι θα είναι μικρότερες.