Πρόσκληση για σύγκληση συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ