Παράταση για ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων λόγω

Παράταση για τους ελέγχους ΚΤΕΟ και τα οχήματα που έχουν υποχρέωση το διάστημα της  καραντίνας ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών. Παράταση δίνεται και στην ανανέωση των καρτών καυσαερίου.

Το υπουργείο Μεταφορών με εγκύκλιο του κάνει γνωστό ότι επιτρέπεται για το διάστημα από 7 Νοεμβρίου έως και 30 Νοεμβρίου 2020, μόνο ο τεχνικός έλεγχος φορτηγών και λεωφορείων με ΜΑΜΦΟ) >3,5 t σε Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ της χώρας, που διαθέτουν εγκεκριμένη – αδειοδοτημένη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων και υπό την προϋπόθεση μεγίστου αριθμού εννέα (9) ατόμων σε αναμονή και προσέλευσης κατόπιν ραντεβού (μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων) και επίδειξης του σχετικού καταλόγου στα ελεγκτικά όργανα.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων δηλ. με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t, παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες η ημερομηνία διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά των οχημάτων που ταξινομήθηκαν στη χώρα μας ως καινούργια, εφόσον αυτή είναι εντός της χρονικής περιόδου από το Σάββατο 31-10-2020 έως και τη Δευτέρα 30-11-2020 (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος).

Ομοίως, παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, εφόσον η
ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από το Σάββατο 31-10-2020 έως και τη Δευτέρα 30-11-2020.

Παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), εφόσον η ημερομηνία επόμενου ελέγχου για την έκδοση της ΚΕΚ είναι εντός της χρονικής περιόδου από το Σάββατο 31-10-2020 έως και τη Δευτέρα 30-11-2020.