Πρόσληψη έντεκα Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

“Πρόσληψη έντεκα (11) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. – με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2020-2021” ανακοίνωσε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από  15 Οκτωβρίου 2020 έως 29 Οκτωβρίου 2020,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 έως 14.00, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β