Πλέον όλες οι “λευκές περιοχές” της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας θα έχουν σήμα

Εγκρίθηκε επιχορήγηση 150 ευρώ για την απόκτηση αποκωδικοποιητή τηλεοπτικής κάλυψης (και οκταετή εγγύηση), σε περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας που δεν έχουν σήμα (λευκές περιοχές).

Tο πρόγραμμα αφορά 960 οικισμούς σε λευκές περιοχές, αφού προστίθενται σε πρώτη φάση 520 οικισμοί, ενώ υπάρχει σχεδιασμός να ενταχθούν επιπλέον οικισμοί εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Με το νομοσχέδιο, απλοποιείται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από κατοίκους των λευκών περιοχών. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους για την επιλογή του παρόχου και τη λήψη της σχετικής επιχορήγησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ή μέσω ΚΕΠ.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να καταθέσουν οι δικαιούχοι τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας τους. Τα υπόλοιπα στοιχεία θα αντλούνται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τους πολίτες.

Οι δικαιούχοι μπορούν να απευθυνθούν στην Digea ή την Cosmote για την παροχή της υπηρεσίας τηλεοπτικής κάλυψης. Για όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος δεν προβλέπεται καμία οικονομική επιβάρυνση των δικαιούχων με τη μορφή συνδρομής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επιδοτούμενο πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.