Επιχορήγηση 660.000 ευρώ για την προμήθεια απορριμματοφόρων στον Δήμο Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης εντάχθηκε στους δικαιούχους του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο του άξονα «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με δυνατότητα επιχορήγησης 660.000,00 ευρώ για την προμήθεια νέων απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, σύμφωνα με την αρ. 50125/06.8.20 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Το πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η κινητοποίηση από την πλευρά των υπηρεσιών στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν άμεση και ως εκ τούτου ο Δήμος Πετρούπολης πρόκειται να αξιοποιήσει την χρηματοδότηση των 660.000,00 ευρώ προκειμένου να ενισχύσει τον τομέα της καθαριότητας, όπου εντοπίζονται ελλείψεις και μεγάλες ανάγκες.

Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό διότι, όχι μόνο κληθήκαμε -μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα- να καλύψουμε δρόμο στον οποίο οι άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις πορεύονται εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και γιατί το μέγεθος της πόλης μας και τα φυσικά χαρακτηριστικά της δημιουργούν επιπλέον εμπόδια σε αυτή την πορεία.

Παράλληλα, με την παραπάνω επιτυχία και η ταυτόχρονη ένταξη του Δήμου μας στο Πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την προμήθεια επιπλέον απορριμματοφόρων, κάδων και πράσινων σημείων προϋπολογισμού 1.045.444,00 € θα δώσει νέα ώθηση, ενώ η ορθή διαχείριση των αποβλήτων μπορεί να αποτελέσει ευεργετικό παράγοντα για την υγεία και την ποιότητα του περιβάλλοντός, ώστε η πόλης μας να αποτελέσει σημείο αναφοράς.

Τα βήματα που έχουν γίνει από τη Δημοτική Αρχή το τελευταίο χρονικό διάστημα παρά τις δυσκολίες, είναι σίγουρα αξιοσημείωτα, αλλά ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι μακρύτερος από αυτόν που διανύσαμε,  αφού οι στόχοι αναπροσαρμόζονται σταδιακά προς τα πάνω έχοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες της πόλης μας.