Απορριμματοφόρο, καφέ κάδοι και υλικό για τη συλλογή οργανικών αποβλήτων στον δήμο Αιγάλεω

Ένα σημαντικό βήμα πραγματοποιήθηκε για την ενίσχυση της ανακύκλωσης, στο πλαίσιο του στοχευμένου προγράμματος του ΕΔΣΝΑ για τη συλλογή των βιοαποβλήτων, με την παράδοση υλικού από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη στον Δήμαρχο Αιγάλεω Γιάννη Γκίκα. Ένα απορριμματοφόρο υψηλής τεχνολογίας, καφέ κάδοι ανακύκλωσης, κάδοι για εσωτερικούς χώρους, εδαφοβελτιωτικό λίπασμα από ανακύκλωση προδιαλεγμένων οργανικών στοιχείων, βιοδιασπώμενες σακούλες παραδόθηκαν στον δήμο Αιγάλεω, ώστε να τοποθετηθούν άμεσα σε λειτουργία. Είμαι σίγουρος ότι ο Δήμαρχος Γιάννης Γκίκας και οι συνεργάτες του θα κάνουν ό,τι καλύτερο για να μπορέσουν να συμβάλουν στην προσπάθειά μας για μια πράσινη Αττική δήλωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης συμπληρώνοντας πως χαίρεται που και εδώ στο Αιγάλεω έχουν μπει οι βάσεις και έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης. Ο Δήμαρχος Γιάννης Γκίκας υπογράμμισε πως η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων είναι βασικό ζήτημα της εποχής μας και είναι πολύ σημαντικό η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει να υλοποιεί με ταχύτητα τα διαθέσιμα προγράμματα. Στο Αιγάλεω προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα, από την ένταξη του δημαρχείου σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμιση στο πλαίσιο του ΑΣΔΑ, η οποία μόλις προχώρησε, μέχρι την ορθή διαχείριση των αποβλήτων. Η ανάπτυξη της κουλτούρας της ανακύκλωσης, ωστόσο, ξεκινώντας από εμάς τους ίδιους βέβαια, στους δημοτικούς χώρους, αλλά και στις σημαντικές πρώτες στιγμές της ζωής του ανθρώπου, στα σχολεία της πόλης μας, παραμένει μία μεγάλη πρόκληση.