Ο Ιωάννης Καλαντώνης ορίστηκε Εντεταλμένος σύμβουλος Ανάπτυξης και Στήριξης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας