Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Περιστερίου

Σας ενημερώνουμε για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου την 4-9-2020  ημέρα: Παρασκευή και ώρα: 12:00’ στο κτίριο ΚΥΒΕ επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 1, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020. (Οικονομική Επιτροπή)
  2. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 90/31-08-2020 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ)» Δήμου Περιστερίου. (Πρόεδρος Ν.Π. κ. Πλέστης Αλ.)
  3. Κατανομή ποσού 287.967,40 € για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων του Δήμου (Γ’ Δόση 2020).  (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
  4. Ορισμός εκπροσώπου ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, για τα συγκροτημένα: Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2020. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
  5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 113/6-8-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)
  6. Έγκριση σύνταξης συμβολαίου αγοράς ακινήτου στο Ο.Τ. 1795α φερόμενης ιδιοκτήτριας Θεοφανούς Σπανοπούλου. (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)
  7. Ανάκληση της αριθ. 87/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την δωρεά ενός (1) αναπηρικού αμαξιδίου, στα πλαίσια της δράσης «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΑΠΑΚΙΑ βοηθάω κινούμαι». (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μ.)