Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες κατοίκους του Αιγάλεω από το σεισμό του Ιουλίου 2019

Με την υπ. αριθμ. 1889/27-8/2020 απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω Γιάννη Γκίκα, εγκρίθηκε η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 730.614,43 €, που αφορά στους δικαιούχους εκ των πληγέντων κατοίκων του Αιγάλεω,  στο σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019.
Ικανοποιήθηκαν τα υποβληθέντα  αιτήματα των πληγέντων πολιτών, μετά από καίριες παρεμβάσεις της Διοίκησης, όπου απαιτούνταν, με τη σύνταξη και αποστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών, συμπληρωματικών εκθέσεων για την επιχορήγηση του δήμου Αιγάλεω.
Εντός του Σεπτεμβρίου οι υπηρεσίες του δήμου θα προβούν στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και στην κατάθεση των αναλογούντων ποσών μέσω των τραπεζικών λογαριασμών τους.
Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η φυσική τους παρουσία στις υπηρεσίες του δήμου για την είσπραξη των σχετικών ποσών.