Επιδότηση έως 50% για βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επιχορηγούνται επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προϋπολογισμού από 400.000 έως και 3 εκατ. ευρώ.

Στις 7 Σεπτεμβρίου «ανοίγει» η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων».

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Ο προϋπολογισμός του (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 26 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε υφιστάμενες και τα 14 εκατ. ευρώ σε νέες επιχειρήσεις.

Η υλοποίησή του, δηλαδή η αξιολόγηση των προτάσεων, θα γίνει από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, η οποία θα δέχεται αιτήσεις έως τις 6 Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιλέξιμος επιχορηγούμενος) από 400.000 έως 3.000.000 ευρώ, για διάστημα 18 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 30% έως και 50% και καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης, την περιφέρεια που δραστηριοποιείται και την κατηγορία της επιλέξιμης δαπάνης. Η μέγιστη τιμή επιδότησης, δηλαδή το 55%, αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν έδρα μία από τις περιφέρειες της κατηγορίας 1.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, η επικράτεια κατατάσσεται σε 4 κατηγορίες περιφερειών, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Συγκεκριμένα:

  • Στην κατηγορία 1 εντάσσονται: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο.
  • Στην κατηγορία 2: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα.
  • Στην κατηγορία 3: Νότιο Αιγαίο, Αττική (Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι).
  • Στην κατηγορία 4: Αττική (Κεντρικός τομέας Αθηνών, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Νότιος Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική).