Δωρεάν διανομή ροδάκινων στο Άλσος Αιγάλεω

Με πρωτοβουλία του δήμου Αιγάλεω θα διανεμηθεί μία μεγάλη ποσότητα
ροδάκινων την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 από παραγωγούς. Η διανομή στους
ενδιαφερόμενους θα πραγματοποιηθεί από τη διεύθυνση κοινωνικής
προστασίας του δήμου μας στην είσοδο του Άλσους Αιγάλεω (επί της Ιεράς
Οδού) και ώρες 09.00-11.00.