Νέες αλλαγές στον ΚΟΚ

Οι κλήσεις της Τροχαίας στους παραβάτες οδηγούς του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) δεν θα σβήνονται πλέον και όλοι θα πληρώνουν το πρόστιμο, ενώ θα ενεργοποιείται άμεσα και το Point System. Αυτή είναι μία από τις αλλαγές που προβλέπονται στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που ετοιμάζει το υπουργείο Μεταφορών.

Τα πρόστιμα θα επενδύονται σε έργα ενίσχυσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον ίδιο δήμο μέσω ενός Ταμείου Οδικής Ασφάλειας

Στην περίπτωση μη καταβολής προστίμου (εμπροθέσμως) ο παραβάτης θα το βλέπει να βεβαιώνεται στο TAXIS.

Οι κυριότερες παρεμβάσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αφορούν:

-την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων ανά βαθμό επικινδυνότητας,

-τον διαχωρισμό των κυρώσεων με βασικό κριτήριο την οδική συμπεριφορά και την ασφάλεια του οχήματος,

-τη μείωση της μέσης ταχύτητας κίνησης στις κατοικημένες περιοχές,

-τη ρύθμιση πλαισίου για ασφαλή κυκλοφορία νέων κατηγοριών οχημάτων (μικροκινητικότητα),

-την υποχρεωτική χρήση κράνους για χρήστες ποδηλάτου ηλικίας έως 12 ετών,

-την υιοθέτηση χαμηλών προστίμων, αλλά και

-την προσαύξησή τους σε περιπτώσεις μη έγκαιρης πληρωμής.