ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

Νέα ευκαιρία δίνεται στους πολίτες να δηλώσουν την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων τους στους δήμους χωρίς πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 375 του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α΄/29-6-2020) παρατείνεται η προθεσμία διόρθωσης των τετραγωνικών στους δήμους μέχρι 31 Αυγούστου 2020.
Πιο συγκεκριμένα, θεσπίστηκε η ακόλουθη διάταξη:
“Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), η οποία παρατάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνεται από τη λήξη της, έως τις 31.8.2020”.
Η παράταση της προθεσμίας δήλωσης για τα αδήλωτα τετραγωνικά ισχύει τόσο για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, όσο και για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Υπενθυμίζουμε ότι πρόσφατα προστέθηκε στην ειδική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ και η δυνατότητα διόρθωσης των εμβαδών των κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών.
Η δήλωση γίνεται μέσω της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ https://tetragonika.govapp.gr/news/paratasi-31-8-2020-dilosewn-tetragwnikwn, ή στο Δήμο (Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, τηλ.: 2132019335-338)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ