Ανοιχτοί Ορίζοντες για το Περιστέρι: Ο ΑΣΔΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας με πρόσκλησή του απαιτεί από τους Δήμους να τροποποιήσουν την κατάθεση του φακέλου τους για ένταξη και χρηματοδότηση από το “Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κοινωνικής Καινοτομίας”, καταργώντας την αυτεπιστασία και αναθέτοντας την εφαρμογή του προγράμματος σε ιδιώτες.
Ο ΑΣΔΑ και ο πρόεδρός του δήμαρχος Περιστερίου κ.Παχατουρίδης εξαναγκάζουν τους Δήμους με την απειλή της μη συμμόρφωσης να μη χρηματοδοτηθούν για την τρέχουσα περίοδο από την ΟΧΕ(Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις) και να αναθέσουν ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό έργο σε ιδιώτες.
Και όλα αυτά στις λογικές της κυβερνητικής πολιτικής με την ανατροπή του Φιλόδημου Ι και των ιδιωτικοποιήσεων δημοτικών υπηρεσιών.
Είναι τραγικό για τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας να μην μπορούν να αποκτήσουν καινοτόμες δομές κοινωνικής φροντίδας και εξειδικευμένο προσωπικό, χωρίς να επιβαρύνουν τα οικονομικά τους.
Οι Ανοιχτοί Ορίζοντες ζητάνε να επανέλθει το δικαίωμα αυτεπιστασίας στους Δήμους για την εφαρμογή του προγράμματος ΟΧΕ ΕΠ9 και να σταματήσουν να δίνονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα δημοτών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.