ΓΕΜΗ – Συστάσεις & διαγραφές επιχειρήσεων πριν και μετά την πανδημία

Με βάση τις εγγραφές στο ΓΕΜΗ και συγκρίνοντας το τρίμηνο Δεκέμβριος 2019 – Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2020 πριν τον κορονοϊό με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο προκύπτει μια βελτίωση της τάξης του 43% καθώς δημιουργήθηκαν 2403 περισσότερες νέες επιχειρήσεις και έκλεισαν 1055 λιγότερες. Συνολικό θετικό ισοζύγιο δηλαδή 3458 επιχειρήσεων για την οικονομία και την απασχόληση.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, φαίνεται ότι τα μέτρα μετά το ξέσπασμα της κρίσης συγκράτησαν τα «λουκέτα». Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Μάρτιος Απρίλιος Μάιος (και το πρώτο 15μερο Ιουνίου) του 2019 έκλεισαν 6.017 επιχειρήσεις, ενώ την αντίστοιχη περίοδο 2020 και εν μέσω πανδημίας 3.281.

Διαγραφές επιχειρήσεων

Τρίμηνο Δεκεμβρίου 2019 -Φεβρουαρίου 2020

Δεκέμβριος       2950        (αντίστοιχο περσινό    3547)

Ιανουάριος        1429        (αντίστοιχο περσινό    1629)

Φεβρουάριος    1173        (αντίστοιχο περσινό 1431)

Τρίμηνο  Μαρτίου 2020- Μαΐου 2020

Μάρτιος           749      (αντίστοιχο περσινό 1358)

Απρίλιος          391      (αντίστοιχο περσινό 1273)

Μαϊος               583      (αντίστοιχο περσινό 1395)

1-17 Ιουνίου   1558   (αντίστοιχο περσινό 1991)