Από 18 Μαΐου θα επιτρέπεται η μετακίνηση σε νομό εκτός του μόνιμου τόπου κατοικίας

Από 18 Μαΐου θα επιτρέπεται η μετακίνηση σε νομό εκτός του μόνιμου τόπου κατοικίας και χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τις μετακινήσεις από νομό σε νομό.

Όπως επεσήμανε, οι μετακινήσεις αυτές επιτρέπονται μόνο για λόγους τροφοδοσίας, λόγους υγείας και επαγγελματικής απασχόλησης. Μάλιστα υπογράμμισε ότι αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα έγγραφα.

Αναλυτικότερα στην επαρχία μπορούν να ταξιδέψουν για:

Μετάβαση από και προς την εργασία, που πιστοποιείται με σχετική έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη ή άλλα κατάλληλα έγγραφα ή, εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο, με έγγραφη δήλωση του ιδίου

Μετακίνηση για λόγους υγείας που πιστοποιείται με σχετική ιατρική βεβαίωση

Μετάβαση σε τελετή, κηδεία συγγενών πρώτου ή δεύτερου βαθμού που πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη

Μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση για την διασφάλιση της επικοινωνίας με τα παιδιά τους που πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη
Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.

Μετακινήσεις σε νησιά

Αναφορικά με τη μετακίνηση προς τα νησιά, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε πως το ζήτημα αυτό θα εξεταστεί το επόμενο διάστημα και ανάλογα με την εικόνα των κρουσμάτων θα αποφασιστεί η άρση της απαγόρευσης μετακίνησης σε αυτά.

 

 

ENTYΠΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΝΟΜΟ ΣΕ ΝΟΜΟ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ / ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

 

Ο/Η επαγγελματίας/εργαζόμενος …………..………………………………………………

του…………………………………της επιχείρησης………………………………………

…………………………………………………. με αριθμό ταυτότητας………………….. είναι απαραίτητο να μετακινηθεί από ……………………………………………… προς …………………………………………….. (εκτός ορίων της περιφερειακής ενότητας μόνιμης κατοικίας του και από ημέρα/ώρα ………………………………… έως ημέρα /ώρα…………………………………….  για τους εξής λόγους που αφορούν στην επιχείρηση/εργασία:……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Επωνυμία επιχείρησης/εργοδότη: ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Σφραγίδα επιχείρησης/εργοδότη:

 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου………………………………………………………………..

Τηλέφωνο υπευθύνου………………………………………………………………………

Η ταυτοπροσωπία του/της ανωτέρω επιχειρηματία/εργαζόμενου θα γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητάς του/της.

 

Υπογραφή