Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση: Πρόγραμμα Υποτροφιών 2020-2021

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε τελειόφοιτους φοιτητές ή απόφοιτους Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν αριστεύσει κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους.

Θα χορηγηθούν:

Έως 20 υποτροφίες
Για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master σε όλα τα επιστημονικά πεδία
Σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα &σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου
Για προγράμματα που ξεκινούν το 2020-2021
Το 20%, κατά προσέγγιση, επί του συνολικού αριθμού των υποτροφιών που θα χορηγηθούν,θα δοθούν για μεταπτυχιακά προγράμματα ελληνικών Πανεπιστημίων

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
Παρασκευή 22 Μαΐου 2020
Έως 17:00 (Ώρα Ελλάδος)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση
Τμήμα Υποτροφιών
Ε: scholarships@latsis-foundation.org