Εξυπηρέτηση στο ΚΕΠ Αιγάλεω κατόπιν προσυνεννόησης

  • Το Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών), λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες από 07:30 έως 15:00.
  • Παρέχεται εξυπηρέτηση στο κοινό αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προσυνεννόησης (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) d.aigaleo@kep.gov.GR, 213-2053010, 213-2053018, 213-2053020, fax: 2105986036
  • Αυτόματη ανανέωση όλων των Δελτίων Ανεργίας, που λήγουν έως την 30.4.2020, γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ.
  • Δυνατότητα υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσω αυθεντικοποίησης με κωδικούς TAXISNET της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και της εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr).