Πρόσκληση για σύγκληση Συνεδρίασης (3η) του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                          

Πρόσκληση για  σύγκληση Συνεδρίασης (3η)

   Σύμφωνα  με τις  διατάξεις του άρθρου  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4555/2018,  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), την 26-3-2020 ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 12:00’ έως 2:00’ μ.μ. στην Β18 αίθουσα συνεδριάσεων, στον 2ο όροφο, του Νέου Δημαρχείου επί της πλατείας Δημοκρατίας, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020. (Οικονομική Επιτροπή)

 1. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της κας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ για μετατόπιση του περιπτέρου της από τη συμβολή των οδών Παρασκευοπούλου & Κ. Παλαμά, σε νέα θέση, επί των οδών Φιλικών 3 & Κρυστάλλη.  (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 3. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής για το έτος 2020. (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μ.)
 4. Λήψη απόφασης για την δωρεά ενός (1) Αναβατορίου για ΑΜΕΑ ειδικού τύπου, στα πλαίσια της δράσης «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΑΠΑΚΙΑ βοηθάω κινούμαι». (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μ.)
 5. Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του άξονα 14, για την πράξη με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης πράσινων αποβλήτων Δήμου Περιστερίου». (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μ.)
 6. Παροχή γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 7. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστή από Ιδιωτικό ΙΕΚ. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 8. Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ “Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ”». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 9. Έγκριση 4ης παράτασης σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/18». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 10. Έγκριση χρονικής παράτασης εκτέλεσης του έργου αυτεπιστασίας «Συντήρηση σχολείων/19». (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 11. Έγκριση χρονικής παράτασης εκτέλεσης του έργου αυτεπιστασίας «Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων/19». (Αντ/χος κ. Ποθητός Κων.)
 12. Έγκριση χρονικής παράτασης εκτέλεσης του έργου αυτεπιστασίας «Συντήρηση Ανακατασκευή Κοινοχρήστων Χώρων/19». (Αντ/χος κ. Ποθητός Κων.)

                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΩΛΟΣ