Ι.Μ. Περιστερίου: Εγκύκλιος για την τήρηση των μέτρων στις εκκλησίες

Εγκύκλιο προς τον Κλήρο της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου απέστειλε ο Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Κλήμης για την τήρηση του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως 30.3.2020.

Ἀριθμ. Πρωτ.: 220

Ἐν Περιστερίῳ, τῇ 17ῃ Μαρτίου 2020

Πρός

ἅπαντα τόν Ἱερόν Κλήρον

τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἀγαπητοί Πατέρες,

Διά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν, σεπτῇ ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό ὑπ΄ ἀριθμ. 872/16.3.2020 Φ.Ε.Κ. τ. Β΄, τό ὁποῖο περιλαμβάνει τήν ὑπ΄ άριθμ. 2867/Υ1 Κοινή Ὑπουργική ἀπόφαση τῶν ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: “Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί Ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16.3.2020 ἕως 30.3.2020”.

Πατρικῶς ἐντελλόμεθα περί τῆς πιστῆς ἐφαρμογῆς καί συμμόρφωσιν ἁπάντων ὑμῶν μέ τήν ὡς ἄνω Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν.

Αὐτονόητον τυγχάνει ὅτι θά τηρεῖτε μέ εὐλάβεια τό Πρόγραμμα Λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἤτοι: τό πρωί 8.00-12.00 καί τό ἀπόγευμα 17.00-19.00 μέχρι τό τέλος Μαρτίου. Ἡ παρουσία σας εἶναι ὑποχρεωτική εἰς τόν Ἱερόν Ναόν πρός παρηγορίαν καί ἐνίσχυσιν τῶν εἰσερχομένων πιστῶν διά τήν ἀτομικήν των προσευχήν, τηρουμένης βεβαίως τῆς ἀναλογίας 1 ἀτόμου ἀνά 10τ.μ. ἐπιφανείας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί μέ ἐλάχιστη ἀπόστασιν τά 2 μέτρα μεταξύ των.

Ὡσαύτως, αἱ κανδῆλαι τῶν Ἱερῶν Ναῶν σας νά εἶναι ἀναμμέναι ὡς καί νά προσφέρετε θυμίαμα ἄνευ ἐπιτραχηλίου.

Ἐκ τῶν μέτρων τῆς ὡς εἴρηται Κοινῆς ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως ὅπως καταλαβαίνετε ὑπάρχει προσωρινή ἀπαγόρευση ἀπό 16.3.2020 ἕως 30.3.2020 τῆς τελέσεως κάθε εἴδους Ἀκολουθίας καί Ἱεροπραξίας (Ὄρθρος, Ἑσπερινός, Ἀπόδειπνον, Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν, Θεία Λειτουργία Σαββάτου καί Κυριακῆς).

Ὅσον ἀφορᾶ τίς κηδεῖες, θά τελοῦνται στό Δημοτικό Κοιμητήριον, μέ τή συμμετοχή τοῦ ἀπολύτως στενοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος τοῦ ἀποβιώσαντος. Τά δέ Μνημόσυνα θά τελοῦνται ΜΟΝΟΝ ἐπί τοῦ μνήματος.

Τέλος, Πατέρες μου, πατρικῶς σᾶς προτρέπω ὅπως κάθε βράδυ ἀπό τίς 10.00 ἕως 10.15 νά προσευχόμαστε θερμῶς στά σπίτια μας, στόν Ἰατρόν τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὑπέρ καταπαύσεως τοῦ πειρασμοῦ καί τῆς νόσου, ὑπέρ ὑγείας καί ἐνισχύσεως τοῦ ἔργου τῶν Ἰατρῶν καί τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ καί ὑπέρ ὑγείας καί ταχείας ἀναρρώσεως τῶν νοσούντων ἀδελφῶν ἡμῶν.

Ὁ Θεός Πατέρας μας διά τῶν πρεσβειῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων καί Θαυματουργῶν καί Ἱαματικῶν Ἀναργύρων καί τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ, νά μᾶς ἐνισχύει ὅλους μας σ’ αὐτές τίς δύσκολες ἡμέρες πού διερχόμεθα.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ